Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Bröstsmärta

Översikt

Akut bröstsmärta kan bero på en rad olika orsaker med varierande allvarlighetsgrad. Initialt gäller bedömning av vitala funktioner enligt ABCDE samt stabilisering vid behov. Två farliga tillstånd som kan orsaka bröstsmärta är aortadissektion och ST-höjningsinfarkt. Vid aortadissektion kan EKG se helt normalt ut medan man vid hjärtinfarkt oftast ser EKG-påverkan. Allmänpåverkan med dyspné, illamående, kräkning, kallsvett och yrsel talar för akut koronart syndrom.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Brostsmarta Filename: Oversikt.html ChapterId: 1753 SectionId: ChapterGroupId: 403