Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Dyspné

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Generellt

  • Behandlingen bör riktas mot bakomliggande orsaken
  • Några faktorer som kan påverka upplevelsen av dyspné är:
    • Kroppsläget - Ofta är det bättre att halvsitta eller sitta än att ligga ner
    • En fläkt och/eller att rummet är svalt kan också ha positiv påverkan

Astma

  • Kan vara livshotande vid akut astmaattack (Se → Akut astma)

KOL

Lungemboli

  • Kan ge väldigt varierande klinisk bild och ibland vara helt asymptomatiskt, viktigt att inte missa (Se → Lungemboli)

Anemi

Pneumoni

Ångest/hyperventilation

  • Känslan av dyspné påverkas i hög grad av psykologiska faktorer. Detta leder till att patienter kan hamna i en ond cirkel där ångest och/eller ökar uppleveslen av dyspné vilket leder till ännu mer ångest och oro.

Rosslande andning och/eller dyspné hos palliativa patienter

Hjärtsvikt

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Dyspne Filename: Behandling.html ChapterId: 1705 SectionId: ChapterGroupId: 403