Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Dyspné

Översikt

Definitioner

 • Dyspné (andnöd) - Ett vanligt symptom. Kan vara svårdefinierat då patienter kan beskriva upplevelsen på olika sätt. En del upplever det som ett tryck över bröstet, som ytlig andning, ökad andfåddhet eller lufthunger.
  • Akut dyspné - Kan vara ett tecken på ett potentiellt livshotande tillstånd. Handläggs enligt ABCDE vid behov.
  • Kronisk dyspné - Ger nedsatt livskvalitet och de drabbade patienterna kan ofta ha nytta av socialt stöd och fysisk aktivitet utöver den farmakologiska behandlingen
  • Takypné - Snabb andhämtning → över 20 andetag per minut i vila (vuxna)
  • [Ortopné - Dyspné i liggande ställning (vanligt vid t.ex. hjärtsvikt)]
  • Nokturn dyspné - Dyspné nattetid, typiskt hjärtsviktssymptom

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Dyspne Filename: Definitioner.html ChapterId: 1705 SectionId: ChapterGroupId: 403