Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Dyspné

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Bedöm vitala funktioner enligt ABCDE, stabilisera om aktuellt. Blodtryck och POX viktigt

Anamnes

Status

Viktigt att ha några differentialdiagnoser i huvudet när man tittar på patienten

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion
 • Palpation
  • Hjärtapex
  • Parasternala pulsationer
  • Underbensödem
 • Perkussion
  • Dämpningar
  • Tympanism
  • Hypersonor perkussionston (pneumothorax)
 • Auskultation

Klinisk kemi

 • POX
 • [Blodgas - Ger mer information och speglar bättre graden av andnings/allmänpåverkan än POX]
 • Troponin - Vid bröstsmärta!
 • D-dimer - DVT, lungemboli?
 • [NT-proBNP – Viktigt att ha kliniken med sig pga att det kan ge falskt positiva resultat]
 • CRP, LPK
 • HB, TPK, elstatus, PK

Vidare undersökningar

 • [EKG
  • För att se så att det inte döljer sig någon hjärtinfarkt bakom detta]
 • [Hjärt-/lungröntgen - Malignitet, hjärtsvikt, kol]
  • Förtätningar – Pleuravätska eller tumör/diffusa infiltrat
  • Hjärtinkompensationsbild – Vä.svikt/pericardeffusion
  • Hyperinflation – KOL
  • Normalbild – Luftvägssjukdom/lungembolism/anemi/ neuromuskulär sjukdom
 • UCG
  • Vid misstanke om kardiell etiologi
 • [DTLA (DT-lungangiografi)
 • [PEF-mätning/spirometri - KOL, astma?]
  • Ej i akuta läget utan oftast en poliklinisk utredning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Dyspne Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1705 SectionId: ChapterGroupId: 403