Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Dyspné

Översikt

Dyspné innebär en subjektivt upplevd känsla av otillräcklig andning. Kan vara svårdefinierat då patienter kan beskriva upplevelsen på olika sätt. En del upplever det som ett tryck över bröstet, som ytlig andning, ökad andfåddhet eller lufthunger. Dyspné kan uppträda normalt vid hård ansträngning, men förekommer också vid tillstånd som oträning, övervikt, höghöjdsvistelse, blodbrist och hypotyreos. Dyspné är ett viktigt och vanligt symtom vid hjärt- och lungsjukdomar.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Dyspne Filename: Oversikt.html ChapterId: 1705 SectionId: ChapterGroupId: 403