Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Dyspné

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Andningsreglering sker hos friska individer via centrala kemoreceptorer i medulla oblongata som känner av pH i cerebrospinalvätskan samt perifera kemoreceptorer som känner av förändringar i CO2- och syrgasnivåer. Friska individer har en hyperkapnisk andningsdrive, det vill säga när partialtrycket för CO2 stiger ökar andningsfrekvensen. Vid kronisk andningsinsufficiens får man istället en hypoxisk andningsdrive. Det beror på att vid t.ex. KOL adapteras receptorerna för CO2 till de konstant höga CO2-nivåerna och istället drivs andningen av syrgastrycket och vid låga syrgasnivåer ökar andningen.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Dyspne Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1705 SectionId: ChapterGroupId: 403