Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Intracerebral blödning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Handläggning

Akut

 • ABCDE och DT-Hjärna! Vid sannolik blödning och antikoagulantiabehandling bör AK-behandling reverseras snarast möjligt.
 • Kontakt neurokirurg tas efter DT efter sambedömning av bilder och klinskt status.
 • Vid behov av transport (ambulans) krävs intubationsberedskap, samt mannitol som administreras vid tecken på inklämning.
 • Tänk på:
  • Sängläge med 30 graders höjd huvudända
  • Utför upprepade neurologstatus och följ medvetandenivån noga
  • Upprepad blodtryckskontroll
 • [Se över koagulationsstatus
  • Waranbehandlade patienter ges Ocplex för snabb reversering och K-vitamin (Konakion) för stabilisering på längre sikt. ]
  • Patienter med trombocytopeni ges transfusion.
  • Plasma kan ges som hemostatisk åtgärd men för effekt krävs ca 2L vilket skulle ta 8 timmar att transfundera och blodkompabilitetstestning (BAS) tar ca 30 min. 2L ökad volym betyder en signifikant belastning på hjärtat för patienter med tidigare hjärtproblem. Plasma kan ges i kombination med koagulationsfaktorkoncentrat och vitamin-K för att tillföra koagulationsfaktor VII.
 • [Blodtryckssänkning - Åtgärdas akut, systoliskt tryck bör inte överstiga 140 mm Hg]
 • [Kirurgi med utrymning eller ventrikeldränage
  • Bedöms beroende på typ av blödning och storlek.
  • Bedömning mellan skada och nytta.
  • Ofta svårt att utrymma centrala blödningar.]
 • Vid medvetandesänkning kan mannitol och hyperventilering användas för att sänka det intrakraniella trycket i väntan på neurokirurg
Kontakta neurokirurg vid misstänkt intracerebral blödning!

I senare skede

 • Blodtryckssänkning (de flesta tjänar på sänkt blodtryck), rökstopp, fysisk aktivitet
 • Sjukskrivas ca 2 månader p.g.a. trötthet/hjärntrötthet
 • Rehabiliteringsträning
 • Ej bilkörning på 3 månader (minor stroke) – 6 månader (stroke)

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Intracerebral_blodning Filename: Handlaggning.html ChapterId: 1594 SectionId: ChapterGroupId: 271