Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning

 1. [ABCDE + provtagning
 2. Är det stroke?
 3. Fastställ huvudtyp (intracerebral blödning eller ischemisk stroke)
 4. Akut behandling och observation
 5. Utred genes
 6. Eftervård och rehabilitering - Exempelvis
  • Aggressiv lipidbehandling för att få ner kolesterol till < 4,5 mmol/L och LDL-kolesterol på < 2,5 mmol/L
  • God diabeteskontroll är viktigt
  • Adekvat hypertensiv behandling (ACE-hämmare, kalciumblockerare eller ARB, betablockare är sämre profylax mot stroke).
  • [Trombocythämmande behandling - Acetylsalicylsyra (Trombyl 75mg*1) eller klopidogrel (75mg*1) i monoterapi. Vid stroke som beror på emboli från hjärtat (t.ex. förmaksflimmer) ges istället NOAK/Waran. ]
  • Ge råd om motion eftersom personer med hypertoni enligt FYSS bör rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet som en av flera åtgärder för att sänka blodtrycket.
  • Informera om vikten av rökstopp och undvikande av alkohol]

Ischemisk stroke

 • [Trombolys eller trombektomi - Trombolys ska INTE ges om > 4,5 timmar sedan symptomdebut (se → Trombolys och trombektomi för indikationer/kontraindikationer för respektive behandling)]
 • Behandla feber, förhöjt B-glukos (< 7-8 mmol/L), infektioner och hypoxi
 • Så tidig aktivering och rehabträning som möjligt
 • Fullgod nutrition, undvik glukoslösningar första dygnet pga att det ökar laktatproduktionen som inte är bra för hjärnans celler. Ge enteral nutrition via Clinifeedingsond (efter 2-3 dygn)
 • Om ischemisk infarkt ska man gå in med ASA (320 mg första dygnet, därefter 75 mg x 1)
Ischemisk stroke kan omvandlas till en hemorrhagisk infarkt

Intracerebral blödning

Övrigt

 • Behandla eventuell bakomliggande orsak t.ex. immunosupprimerande behandling om vaskulit
 • Ej bilkörning på 6 månader efter ett strokeanfall
 • Viktigt med tidig rehabilitering
 • Sjukskrivning minst 2 månader på grund av trötthet/hjärntrötthet
Viktigt med tidig rehabilitering

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Behandling.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271