Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Generellt

Stroke karakteriseras av akut insjuknande i fokala neurologiska symptom. Diagnos ställs inte genom DT utan det är en klinisk diagnos där man kartlägger symptom och lokalisation, utesluter differentialdiagnoser och fastställer typ av stroke. DT görs för att verifiera. Dock kan man oftast inte se någon förändring de första 24 timmarna om det inte är en mycket stor infarkt eller en blödning.

1) Kartlägg symptom och lokalisation 2) Uteslut differentialdiagnoser 3) Fastställ huvudtyp (blödning eller infarkt) 4) Fastställ bakomliggande orsak 5) Bedöm funktionella konsekvenser och rehabiliteringsbehov

Anamnes

 • [Tidpunkt för första symptom och förlopp. Debuttid är viktigt för att avgöra om trombolys kan bli aktuell!]
 • Riskfaktorer, symptom, tidigare sjukdomar och läkemedel (bedöm blödningsrisk)

Status

 • Neurologstatus
 • Somatiskt status - Glöm inte auskultera hjärta, karotider (karotisstenos) och följ blodtryck kontinuerligt. Nackstyvhet och feber?
 • NIH stroke-skala (NIHSS) - Se bild. Bra bedömningsmall för att bedömma allvarlighetsgraden. Skall särskilt användas inför en eventuell trombolys. 0p = ingen neurologisk påverkan, 42p är max.

Klinisk kemi

 • Hb, LPK, TPK
 • PK och APTT - Blödningsrisk?
 • Troponin T
 • Blodstatus, elstatus, [lipidstatus],
 • [B-glukos]
 • SR - För att utesluta t.ex. vaskulit eller SLE hos yngre patienter

Bilddiagnostik

 • [EKG och telemetri i minst ett dygn. Detta görs för att hitta okända flimmer.]
 • [Akut DT-hjärna (alt MR) på alla inom 24 timmar för att bekräfta/utesluta blödning. Bilddiagnostik ger även differentialdiagnostisk hjälp och information för ställningstagande till trombektomi.]
 • [DT-angiografi - Ej alltid nödvändigt. Visar stenoser och ocklusioner (infarkt) samt AVM och aneurysm (blödningskälla)]
 • [Halskärlsdoppler vid symptom från carotisterritoriet]
 • UCG/TEE om patienten är yngre än 55 år och/eller om fynd innebär ändrad behandling

Vid trombolyslarm är förloppet standardiserat och utredningen begränsad. Viktigt att minimera " door to needle"

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271