Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Epileptiskt anfall – Ett partiellt komplext anfall kan ge pares som ser ut som stroke. Stroke kan även börja med ett epileptiskt anfall och man kan också få EP efter flera år pga att man har haft en stroke
  • Intrakraniell expansivitet (tumör) – Oftast långsamt progredierande sjukdom som tar flera veckor. Hjärntumör är det vanligaste
  • Infektionssjukdom med systempåverkan – bakteriell meningit eller herpesencefalit
  • Metabol störning, t ex hypoglykemi och hyponatremi. Man tar alltid blodsocker på alla strokepatienter. Lågt natrium (under 118 mmol/L) ger kramper
  • Annan neurologisk sjukdom, t.ex. Multipel skleros
  • Borrelia – Kan ge perifer facialispares som enda symptom, eller dåligt minne. Tacksamt att behandla
Upp till 20 % av akuta, misstänkta strokepatienter har en annan diagnos

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271