Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Ischemisk stroke

  • Kardiell emboli 30 % - Vanligt och farligt, ger ofta upphov till stora skador och stora proppar. T.ex. vid förmaksflimmer.
  • Storkärlssjukdom 25 % - Exempelvis emboli från carotisstenos
  • [Lakunära infarkter 20% - Infarkter orsakade av blodproppar i små kärl, förekommer framförallt centralt i hjärnan, t.ex. i vit substans och basala ganglier]
  • Övrigt och idiopatiskt 25 %
    • Arteriell dissektion
    • Sinustrombos
    • Koagulationsrubbningar, migränrelaterat
Ischemisk stroke står för 85% av strokefallen

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Etiologi.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271