Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Hemorrhagisk omvandling

  • Definition: Infarkt där det börjar blöda, störst risk efter några dagar.
  • Symptom: Försämring efter infarkt. Kan hända både med och utan trombolys.
  • Diagnos: DT/MR
  • Riskfaktorer:
  • Behandling: Kirurgi vid behov. Stor lambå, t.ex. hemikranektomi, förbättrar överlevnad och funktionsnivå.
  • Komplikationer: Inklämning

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271