Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Primärprevention

 • Förmaksflimmer - NOAK eller waran enligt CHA2DS2-VASc
 • Hypertoni - Behandla hypertoni då det är den enskilt viktigaste riskfaktorn för stroke
 • Lipider - Behandling av högt totalkolesterol och LDL med statiner förespråkas av de flesta. Dock är sambandet mellan lipidrubbningar och hjärninfarkt inte lika starkt som för hjärtinfarkt
 • Livsstilsråd - Kostråd (ej överdrivet saltintag), minska eventuellt hög alkoholkonsumption, fysisk aktivitet och viktminskning vid övervikt är faktorer som minskar risken för stroke.
 • Patienter med asymptomatisk karotisstenos bör undersökas med avseende på riskfaktorer som är behandlingsbara

Sekundärprevention

 • Livsstilsråd - Se ovan
 • De flesta patienter som drabbats av stroke/TIA bör få:
  • [Hypertonibehandling- Blodtrycket skall sänkas efter den initiala fasen till en lägre nivå än vad patienten hade innan strokeinsjuknandet (gäller även de med lågt blodtryck).]
  • [Antitrombotisk behandling
   • Antikoagulantia - om kardiell embolikälla. NOAK är förstahandsval förutom om pat har mekanisk aortaklaff eller grav njursvikt då man väljer waran.
   • Trombocythämmare - om ej kardiell embolikälla. Finns 3 olika alternativ.
    • ASA
    • Klopidogrel
    • ASA + dipyramidol]
  • [Statiner]
 • Karotisendarterektomi kan vara indicerat vid symptomgivande stenosgrad > 70% och bör utföras <2 veckor efter TIA och minor ischemisk stroke samt 4-6 veckor efter major stroke[1]

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Prevention.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271