Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Riskfaktorer som inte går att påverka[1]

  • [Ålder - Risken ökar exponentiellt med åldern (5x ökad risk var 20:e år)
  • Kön - Bland den yngre delen av befolkningen löper kvinnor högre risk att drabbas medan förhållandet mellan ålder och kön förskjuts till att män drabbas i något högre grad i äldre åldrar. Totalt sett drabbas kvinnor oftare på grund av en längre genomsnittsålder.
  • Genetik/Ärftlighet - Kan dock ses som en överlappande kategori mellan påverkabara och ej påverkbara faktorer. Detta då man sett att många genetiska faktorer kan påverkas av yttre omständigheter.

Påverkbara riskfaktorer[2]

Viktigt att känna till riskfaktorer för att förbättra primär- och sekundärprevention i samhället

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271