Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Kärl Symptom
ACA
 • Motorisk och sensorisk påverkan i huvudsakligen nedre extremitet
MCA
 • Motorisk och sensorisk påverkan huvudsakligen övre extremitet
 • Facialmotorik
 • högre cerebrala funktioner
PCA
 • Synpåverkan
Vertebrobasilaris
 • Medvetandesänkning och andningssvikt
 • Ipsilateral hjärnstam/kranialnerv/cerebellum påverkan

Vid påverkan på A. cerebri media

 • [Motorisk och sensorisk påverkan
  • [Kontralateral pares och/eller känselnedsättning - Oftast mer uttalat i arm än ben]
  • Central facialispares - Oftast övergående
 • Högre cerebrala funktioner
  • [I dominant hemisfär (oftast vänster)
   • Afasi (kan ej tala)
   • Apraxi (felaktigt rörelsemönster)
   • Agnosi (kan ej känna igen saker)
   • Akalkuli (kan ej räkna)
   • Alexi (svårigheter att läsa)]
  • I icke-dominant hemisfär (oftast höger)
   • Störningar i spatial perception
   • Avvikande språkbruk
   • Neglekt
   • Personlighetsförändring
 • Ögonsymptom
  • Kontralateral homonym hemianopsi
  • Monokulär blindhet, amaurosis fugax
  • Deviation conjugée – Blickriktning åt den sjuka sida]
Ger motoriska och sensoriska påverkan på ansikte, arm (och till viss del ben), bål samt påverkan på högre cerebrala funktioner (t.ex. språk om vänstersidig påverkan)

Vid påverkan på A. cerebri anterior (kontralaterala symptom)

 • Skada i a. cerebri anterior är mer sällsynt (ca 2%) och ger symptom framförallt från nedre extremitet:
  • Hemipares
  • Hemianestesi
  • Språkrubbning (mutism)
  • Nedsatt initiativförmåga

75% av all ischemisk stroke sker i a. cerebri media

Skada i vertebrobasilarisområdet

 • [Medvetanderubbning och/eller andningspåverkan
 • Ipsilateral cerebellär-, kranialnervs- och hjärnstamspåverkan
  • Ataxi
  • Nystagmus
  • Yrsel – Viktig att differentiera mellan central och perifer yrsel (se → Yrselutredning)
  • Påverkan på balans
  • Svalg- och tungpares
  • Dysartri
  • Dysfagi – Kan ej svälja. Detta går oftast tillbaka men en liten del patienter behöver PEG
 • Kontralateral motoriska och sensoriska bortfall]
 • Specifika vertebrobasilarisskador
  • [Wallenbergs syndrom - Infarkt i laterala delen av medulla oblongata som ses vid ocklusion av PICA eller vertebralis]. [Karakteristisk symptombild vid Wallenbergssyndrom:
  • [Basilarisocklusion (eller blödning) – Kan ge en bilateral hjärnstamsskada
   • Djup vakenhetssänkning, andningspåverkan
   • Mios med pin-point pupils men med bevarad ljusreaktion
   • Annan kranialnervspåverkan
   • Bilateral positiv Babinskis
   • Patologiskt dockhuvudtest]
  • AICA - Som vid Wallenbergssyndrom men med perifer facialispares och utan heshet. Kallas även lateral inferior pons syndrom

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271