Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Ischemisk stroke

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Trombolys

Trombektomi

 • Trombektomi - En snara förs in och drar ut proppen
 • Indikationer för trombektomi
  • Ischemisk stroke där trombektomi kan inledas senast 6h efter insjuknanade. Efter indviduell bedömning kan denna gräns förlängas, speciellt vid infarkt i bakre cirkulationen.[1]
  • Wake-up stroke eller pågående behandling med antikoagulantia
  • NIHss > 6p
  • Radiologi har uteslutit intrakraniell blödning som orsak till symtomen
  • Central kärlocklusion i hjärnan på CT-angio
 • Fördel: Kan användas upp till 6 timmar efter insjuknande (trombolys 4,5 timmar).
  • Nya rön talar för att vissa patientgrupper kan ha nytta av tromboektomi upp till 24 timmar efter symptomdebut.[2]
  • Data talar starkt för att patienter som trombolyserats har stor nytta av uppföljande trombektomi om propp fortsatt påvisas.
 • Nackdel: Sämre effekt på äldre människor (ges sällan till patienter > 80 år)
 • Kontraindikationer för trombektomi

Komplikationer

Prognos

Prevention

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Ischemisk_stroke Filename: Trombektomi.html ChapterId: 1581 SectionId: ChapterGroupId: 271