Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Farmakologisk behandling

 • [Trombocythämmande behandling
  • I det akuta skedet ges ASA (Trombyl) 320 mg som laddningsdos, detta förutsatt att DT-hjärna ej visar blödning. Därefter ges 75-160 mg förutsatt att patienten ej påbörjar antikoagulationsbehandling.
 • Antikoagulationsbehandling
 • [Sekundär prevention (se även → stroke, sekundärprevention)
  • Livsstilsåtgärder gällande: Rökstopp, alkohol, motion (ev. FaR), kost och vikt
  • Trombocythämmande läkemedel - ASA eller klopidogrel
  • Statiner oavsett lipidnivå - T.ex. simvastatin 20-40 mg
  • Behandla hypertoni - Målvärde <135/85 mmHg
  • Behandla eventuell diabetes]

[Kirurgi

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Transitorisk_ischemisk_attack__TIA_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1583 SectionId: ChapterGroupId: 271