Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Mediciner - Bedöm blödningsrisk
 • Tidigare episoder av neurologiska symptom
 • Migrän
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Alkohol och tobak

Status

 • Neurologstatus
 • Somatiskt status - Glöm inte auskultera hjärta, karotider (karotisstenos), följ blodtryck och saturation (POX) kontinuerligt

Klinisk kemi

 • [Hb, LPK, TPK
 • PK och APTT - Blödningsrisk?
 • Inflammations-, el- och lipidstatus
 • Glukos, troponin T]

Övrig utredning

 • [EKG/telemetri - Viktigt att bedöma förmaksflimmer
 • DT-hjärna - Blödning?
 • Skyndsam utredning med carotisdoppler för bedömning av eventuell arteroskleros/stenos
 • Eventuellt ultraljud hjärta]
 • Om > 70 % carotisstenos på den drabbade sidas ska operation genomföras inom två veckor. Om det är helt stopp gör man dock ingenting eftersom det inte kan bildas embolier då det är totalstopp
TIA är en allvarlig varningssignal och ska utredas skyndsamt för att minimera risken för allvarlig stroke
Huvudsakliga frågeställningar: 1) Är det TIA? 2) Vad är den bakomliggande orsaken?

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Transitorisk_ischemisk_attack__TIA_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1583 SectionId: ChapterGroupId: 271