Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Översikt

En transitorisk ischemisk attack (TIA) innebär att man drabbas av neurologiska symptom från hjärnan eller retina som försvinner inom ett dygn (vanligen < 1 timme) och där symptomen förmodas orsakas av ischemi. Tillståndet är en allvarlig varningssignal och ska utredas skyndsamt för att minimera risken för allvarlig stroke (utan behandling är det 10 % risk för manifest stroke inom en vecka och 30% risk inom 2 månader). Behandlingen beror delvis på bakomliggande orsak. Generellt ges livsstilsråd (t.ex. rökstopp) samt oftast antikoagulantia, lipidsänkande- och blodtrycksänkande behandling. Symptomgivande karotisstenos innebär hög risk för stroke och skall åtgärdas omgående med karotisendartärektomi.

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Transitorisk_ischemisk_attack__TIA_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1583 SectionId: ChapterGroupId: 271