Akutmedicin > Cerebrovaskulär sjukdom

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

  • Fokalneurologiska bortfallssymptom så som svaghet, synfältsbortfall, känselbortfall och/eller afasi
    • [Vid påverkan på a. carotis försörjningsområde - Sensoriska och motoriska bortfall, ev synpåverkan och afasi]
    • [Vid påverkan på a. vertebrobasilaris ses balansstörningar, yrsel och kranialnervspåverkan]
  • [Amaurosis fugax - Tillfällig icke permanent synstörning monokulärt, varar ofta 2-30 min. Kan orsakas av atheroskleros/vasospasm i a. carotis interna och/eller a. oftalmicus]

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Cerebrovaskular_sjukdom/Transitorisk_ischemisk_attack__TIA_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1583 SectionId: ChapterGroupId: 271