Akutmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

 • [Chock är ett tillstånd där otillräcklig vävnadsperfusion leder till att cellernas metabola behov inte kan tillgodoses (hypoxi) → Cellskada → Multiorgansvikt]

Chockkriterier (minst 2)

 • [Systoliskt blodtryck < 90 mmHg i mer än 30 minuter. Tänk på att vissa patienter kan ha ett systoliskt blodtryck på 90 mmHg i sitt habituella tillstånd, då kanske gränsen för dessa är 80 mmHg]
 • [Kall, blek eller cyanotisk hud
 • Påverkat sensorium]
 • [Oliguri med en timdiures < 20 ml/h eller anuri
 • Acidos]

Multiorgansvikt (MODS)

 • Definition: Störning i minst 2 organsystem till följd av bakomliggande diagnos eller tillstånd. Vid samtidig infektion kan t.ex. scoresystemet SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) användas (se t.ex. Mdcalc)
  • MODS = Multiple Organ Dysfunction Syndrome
 • Etiologi
  • Chock (alla typer)
  • Trauma
  • ARDS
  • Pankreatit
  • Otillräcklig syretillförsel till kroppens vävnader - T.ex. vid hjärtstopp
 • Handläggning/behandling
  • IVA vård - Vid multiorgansvikt kan patientens tillstånd försämras snabbt och dödligheten är mycket hög!
  • Behandla bakomliggande orsak

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 135