Akutmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Blodgas vid chock

EKG vid chock

  • STEMI talar för kardiogen chock orsakad av ischemi
  • Arytmier – Sinustakykardi är ett tecken på cirkulationssvikt
  • Andra brady- och takyarytmier kan ge genesen, t.ex kan en bradarytmi vara ett resultat av en neurogen chock

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: EKG-_och_blodgastolkning.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 135