Akutmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Initial handläggning

  • Tidig diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. Minnesregler för när chock bör misstänkas:
    • BAS-90-30-90 (systoliskt Blodtryck < 90 mmHg, Andningsfrekvens > 30 och Syrgasmättnad < 90%)
    • Puls > systoliskt blodtryck
  • Vid minsta misstanke om chock bör riktad anamnes, ABCDE, blodgas, EKG och bedside ultraljudsundersökning utföras för att identifiera tillståndet och dess genes
Blodtryck, takypné och POX är ospecifika mått med flera felkällor, exempelvis behöver inte chockpatienten vara hypoton i ett tidigt stadie. Ovanstående minnesregler har därmed bra specificitet men låg sensitivitet.

[Viktiga akuta åtgärder som bör övervägas under ABCDE

[ABCDE vid chock]

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Initial_handlaggning.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 135