Akutmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

  • Chock uppkommer i regel till följd av en utlösande faktor (t.ex trauma, infektion eller hjärtinfarkt) och följer ett eskalerande förlopp där det i ett tidigt skede finns goda möjligheter till behandling och undvikande av komplikationer medan senare skeden i förloppet är associerat med irreversibel organ-skada och hög mortalitet.

Chockutvecklingen passerar vanligen följande stadier

  • Pre-chock – Karaktäriseras av att kroppen utnyttjar kompensatoriska mekanismer för att upprätthålla tillräcklig organperfusion. Vid hypovolem chock på grund av blödning kompenserar exempelvis kroppen den minskade volymen med ökad hjärtfrekvens och vasokonstriktion vilket gör att blodtrycket kan bibehållas trots relativt stora blodförluster. I detta skede kan takykardi vara enda tecknet på att patienten är på väg in i chock
  • Chock – Vid chock klarar inte längre kroppen av att upprätthålla tillräcklig organperfusion vilket kan visa sig kliniskt med ökad takykardi, dyspne, metabolisk acidos, hypotension, oliguri och kallsvettig hud. När dessa kliniska fynd visar sig är läget ofta redan kritiskt, vid en blödningschock kan patienten då ha förlorat uppemot 25% av blodvolymen.
  • Fortlöper chocken utvecklas irreversibel organskada med multiorgansvikt och slutligen död. Anuri och ökade laktatnivåer är starka varningstecken på allvarlig organsvikt.

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Stadieindelning.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 135