Akutmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

 • [Blek
 • Kallsvettig
 • Perifer kyla
 • Törst
 • Anuri eller oliguri - Vid nedsatt blodflöde till njurarna fås försämrad urinproduktion
 • Cyanos - Vid syrebrist i blodet uppstår en blåfärgning/marmorering av hud och slemhinnor. Vid anemi ses istället en gråaktig ton.]
 • [Takykardi (men inte vid betablockad eller pacemaker)
 • Hypotoni
 • Svaga pulsar
 • Oro eller apati
 • Medvetslöshet]

Stadieindelning

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 135