Akutmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

[Immunologisk process leder till kärldilatation → sänkt perifer resistens → hypotension → hypoperfusion. ][Hypoperfusion leder till ischemi i vävnaden och eftersom ischemi är proinflammatoriskt aktiverar det ytterligare inflammation i samtliga vävnader och organ.] [Processen leder till en negativ spiral med ett okontrollerat systemiskt inflammatoriskt påslag. Inflammationen ger en ökad kärlpermeabilitet med vätskeläckage och sänkt intravasal volym (distributiv chock).] [Vätskeutträdet orsakar i sin tur ödem vilket ytterligare försämrar organens funktion, t ex blir hjärtat mer stumt → sänkt cardiac output.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Initial handläggning

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 135