Akutmedicin > Hjärtstopp och HLR

Hjärtstopp och A-HLR

Epidemiologi

Etiologi

Vid hjärtstopp bör behandlade läkare även fundera över utlösande orsak, samt huruvida denna är behandlingsbar. Fyra olika typer av hjärtrytm kan ses vid hjärtstopp: [Asystoli], [Pulslös elektrisk aktivitet], [ventrikelflimmer] eller [ventrikeltakykardi]

De oika typerna av hjärtstopp kan antingen vara defibrillerbara eller icke-defibrillerbara. 75% av hjärtstoppen är inte defibrillerbara och då har man en pulslös elektrisk aktivitet eller asystoli medan det i 25% av fallen är ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi som är mottaglig för defibrillering.

Orsaker till hjärtstopp

Hjärtstopp hos unga

Den yngre populationen skiljer sig från resten av befolkningen vad gäller kardiellt orsakad plötslig hjärtdöd. Ofta är det individer med en okänd, bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Hjärtsjukdomarna är ofta ärftliga och svårupptäckta.

Idrottande unga löper större risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp än icke-idrottande. Vid hjärtstopp är tidig insats avgörande för utfallet. Det finns delvis av denna anledning i regel sjukvårdspersonal på plats vid större idrottsevenemang.

A-HLR - vuxna

A-HLR - barn

Neonatal HLR

HLR vid graviditet

Defibrillatorer

0 HLR

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Hjartstopp_och_HLR/Hjartstopp_och_A-HLR Filename: Etiologi.html ChapterId: 796 SectionId: ChapterGroupId: 407