Akutmedicin > Huvudvärk och subaraknoidalblödning

Huvudvärk

Diagnostik

Då man träffar en patient som söker för huvudvärk är det viktigt att ta en god anamnes. Återkommande, kronisk huvudvärk är oftast inte något farligt, medan akut, plötsligt påkommen huvudvärk kan innebära risk för livet. Det är viktigt att vara strukturerad i anamnestagandet för att få en så bra bild som möjligt av patientens besvär och därmed lättare kunna sätta diagnos. Ibland är det bra att ställa mer riktade frågor till patienten om patienten har svårt att beskriva sin huvudvärk. Under differentialdiagnoser finns länkar till olika typer av huvudvärk.

Anamnes

 • Debut
 • Lokalisation
  • Uni- eller bilateral, frontalt eller occipitalt, en punkt eller stort område
 • Vilken typ av huvudvärk
  • Attacker, kontinuerlig, tilltagande, plötslig
 • Karaktär
  • Huggande, molande, pulserande, skärande, tryckande
 • Hur lång tid varar en enskild attack (sekunder - dagar)
 • Hur ofta kommer huvudvärken
 • Vad förbättrar och försämrar/utlösande faktorer
  • Liggande, stående, ansträngning, hoststötsutlöst?
  • Läkemedel?
 • Associerade symptom
  • Illamående, kräkningar, ljus- eller ljudkänslig, yrsel, fokalneurologiska symptom?
 • Familjehistoria

Status

 • Allmäntillstånd - infektionstecken, feber?
 • Oro eller ängslan? Stress?
 • Blodtrycksmätning
 • Palpation över smärtlokalisation - ömhet huvud och nacke?
 • Rörlighet i nacke - nackstyvhet?
 • Inspektera temporalisartärer
 • Neurologisk undersökning
  • Kranialnerverna

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Huvudvark_och_subaraknoidalblodning/Huvudvark Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1605 SectionId: ChapterGroupId: 413