Akutmedicin > Huvudvärk och subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning (SAB)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Handläggning

  • [Övervaka andning och cirkulation. Eventuellt intubering.]
  • Kontakta neurokirurg!!
  • [Smärtlindring och ångestdämpning (t.ex Morfin 5-10mg iv) - Smärtreaktion kan annars ge ökat blodtryck
  • Antiemetika (metoklopramid, Primperan®) - Dämpa illamående
  • Tranexamsyra (Cyklokapron®) - Plasminhämmare som minskar risk för reblödning. Ges enligt särskilt pm.
  • Eventuellt antiepileptika - Ges vid behov men sällan profylaktiskt ]
  • DT-angiografi inför kirurgisk behandling
  • Vid aneurysm görs coiling eller kirurgiskt ingrepp med stjälkligatur. Viktigt med tidig behandling!
  • Ventrikeldrän vid eventuell hydrocefalus
  • Screena regelbundet med doppler för att upptäcka vasospasm

Akut handläggning och vård på NIVA!
Viktigt att minska risken för reblödning (hög mortalitet)
Vid ökat intrakraniellt tryck och hot om inklämning - Höj huvudända, intubera och administrera mannitol

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Huvudvark_och_subaraknoidalblodning/Subaraknoidalblodning__SAB_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1591 SectionId: ChapterGroupId: 413