Akutmedicin > Huvudvärk och subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning (SAB)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • [Hydrocefalus – Kommer ofta akut, blodkoagel sätter igen CSV-cirkulation → Sätt in ventrikeldrän]
  • [Cerebral vasospasm – Sammandragning av blodkärlen av okänd orsak, sannolikt pga blod utanför kärlen som "retar". Störst risk dag 3-8, kan ge svaghet och konfusion eller bli livshotande. Ge Ca-kanalblockerare nimodipin (Nimotop®). Cerebral vasospasm kan även orsakas av t.ex. trauma med blödning, inflammatorisk vaskulit och/eller amfetamin.]
  • [Reblödning – Störst risk de närmaste dagarna, 50 % inom 6 månader, ge Cyklokapron® som ökar koagulation. Reblödning är farligare än primärblödning!]

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Huvudvark_och_subaraknoidalblodning/Subaraknoidalblodning__SAB_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1591 SectionId: ChapterGroupId: 413