Akutmedicin > Huvudvärk och subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning (SAB)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

 • Förloppet är i viss mån relaterat till faktorer som
  • Medvetandegrad vid insjuknande
  • Tidigare hälsotillstånd
  • Ålder
  • Mängden blod i subaraknoidalrummet
 • [Första blödningen:
  • 1/3 dödlighet av första blödningen
  • 2/3 överlever
   • 1/3 av dessa patienter förblir vegetativa
   • 1/3 blir ok, kan få komma hem
   • 1/3 återfår god livskvalitet]
 • Andra blödningen: 50% mortalitet
 • Tredje blödningen: 90-100% mortalitet

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Huvudvark_och_subaraknoidalblodning/Subaraknoidalblodning__SAB_ Filename: Prognos.html ChapterId: 1591 SectionId: ChapterGroupId: 413