Akutmedicin > Intoxikation

Alkoholintoxikation

Översikt

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Behandling

  • [Om patienten är svårväckbar bör hen övervakas i stabilt sidoläge
  • Ge RingerAcetat vid medvetslöshet - Eventuellt även KAD för att kontrollera diures
  • [Tiamin (vitamin-B1) - Ges intravenöst på vida indikationer för att förhindra uppkomsten av Wernicke-Korsakoff]
  • Åtgärda eventuella elektrolytrubbningar vid behov]

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Alkoholintoxikation Filename: Behandling.html ChapterId: 1760 SectionId: ChapterGroupId: 410