Akutmedicin > Intoxikation

Alkoholintoxikation

Översikt

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

  • Dödsorsaker är hjärnstamsparalys med central andningsförlamning, koma i kombination med bortfall av svalg- och hostreflexer som leder till aspiration (vanligast)
  • Även yttre våld, skallskador och nedkylning är vanliga dödsorsaker

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Alkoholintoxikation Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1760 SectionId: ChapterGroupId: 410