Akutmedicin > Intoxikation

Alkoholintoxikation

Översikt

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

  • Skalltrauma - DT-hjärna vid misstanke
  • Aspiration - Lyssna på lungorna
  • Förmaksarytmier - Vanligt, viker vanligen spontant inom 24 timmar
  • Hypoglykemi - Kan orsaka kramper
  • Muskeltryckskador - Kroppsundersökning och ev. provtagning med total-CK
  • Elektrolytrubbningar - Hypokalemi och hyponatremi är vanligast

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Alkoholintoxikation Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1760 SectionId: ChapterGroupId: 410