Akutmedicin > Intoxikation

Intoxikation

Översikt

Definitioner

Bensodiazepinintoxikation

Opioidintoxikation

Serotonergt syndrom

Diagnostik

Behandling

Behandlingsmål vid förgiftning:

 • Förhindra absorption
  • Ventrikelsköljning
  • Aktivt kol
  • Tarmsköljning
 • Tillför motgift (antidot)
  • Specifik el ospecifik
 • Påskynda elimination
  • Upprepad koltillförsel
  • Alkalisering av urin
  • Forcerad diures
  • Dialys
 • Symptomatisk behandling
  • Arytmiövervakning
  • Andningsvård
  • Vätskebalans mm

Kräkningsprovokation med kräksirap

 • Kräksirap (Ipekakuana) ges endast i de fall där aktivt kol inte kan användas. Behandlingen är kontraindicerad vid intoxikation med petroleumprodukter (t.ex. tändvätska, lacknafta) eller frätande ämnen (t.ex. syra).

Ventrikelsköljning

 • Ventrikelsköljning utförs endast om patienten kommer in till akutmottagning inom en timma eller två timmar efter intag av substans. Sköljningen görs via en grov ventrikelslang vid misstänkt potentiellt allvarlig peroral förgiftningt. Utförs i regel inte vid intag av petroleumprodukter (t.ex. tändvätska, lacknafta) eller frätande ämnen (t.ex. syra) eller vid förgiftning med enbart sederande preparat.

Medicinskt kol

 • Utgör standardbehandling vid akuta läkemedelsförgiftningar. Kol adsorberar de flesta läkemedel. Aktivt kol är även det framförallt värdefullt vid administration tidigt i behandlingen. Helst skall det ske inom en timma efter intag av toxiska medel. Ges via magslang efter ventrikelsköljning eller om patienten är medvetslös. Kol är overksamt vid förgiftning med syror, alkali samt järn etanol, metanol eller cyanid och litium.

Tarmsköljning

 • Tarmsköljning kan övervägas efter stor överdos av ämnen som inte binds till kol, t ex kalium, järn eller litium

Antidoter

 • [Acetylcystein → Förgiftning med paracetamol eller flugsvamp]
 • Steroider i inhalation → Vid förgiftning med retande gaser
 • Desferoxamin → Vid järnförgiftning
 • [Flumazenil (Lanexat) → Vid förgiftning med bensodiazepiner]
 • [Naloxon → Vid förgiftning med opiater]
 • 4-metylpyrazol → Vid metanolförgiftning

Orolig patient

 • Vid agitation eller psykomotoriskt orolig patient är det möjligt att ge t.ex. bensodiazepiner

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Intoxikation/Intoxikation Filename: Behandling.html ChapterId: 1734 SectionId: ChapterGroupId: 410