Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Akut medvetslöshet

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

[När det kommer in en medvetslös patient är en snabb handläggning av största vikt. Gör ABCDE för att säkerställa vitalparametrar] och använd status, bilddiagnostik och labprover för att identifiera bakomliggande orsak (akut medvetslöshet är ingen diagnos). HUSK-MIDAS är en bra minnesramsa för att komma ihåg vanlig och allvarlig bakomliggande etiologi.

Vid utredning av medvetslös patient är snabb handläggning av största vikt. Gör ABCDE och HUSK-MIDAS, använd neurostatus till hjälp!

Initial handläggning

 • ABCDE - Både diagnostiskt och för att säkerställa vitalparametrar (se → ABCDE).
  • Även KAD och bladderscan
  • [Don't Ever Forget Glucose!]
  • [I den yttre besiktningen av patienten bör du utesluta tecken till yttre trauma och stickmärken]
 • Neurologstatus - VAPÖR är en bra minnesregel för att komma ihåg parametrar i neurologstatus som måste undersökas:
  • V – Vakenhetsgrad (se → RLS och/eller GCS)
  • A – Avvikande andningsmönster?
   • Cheyne-­Stokes andning – Vid diffus storhjärnskada, t ex vid hypoxi, eller vid strukturella storhjärnskador, t.ex stroke.
   • Central neurogenic hyperventilation – Djup och hastigt andningssmönster (AF > 25). Ses ofta vid metabol/toxisk orsak.
   • Apneustic breathing – Kännetecknas av en djup kippande inandning med en paus vid full inspiration. Utandningen är kort och ofullständig. Talar för strukturell skada (bilateral pontin skada)
   • Cluster breathing/ataktisk andning – Talar för strukturell skada i övergången mellan pons och medulla oblongata.
   • Apné – Talar för strukturell skada bilateralt i ventrolaterala medulla oblongata
  • [P – Pupiller (pupillstorlek och pupillreaktion)]
  • [Ö – Ögonrörelser (spontana, konjugerade/dyskonjugerade, skew deviation, Doll’s eye).]
  • [R – Reflexer samt motorik, tonus och Babinskis tecken.]
VAPÖR - Minnesramsa för nervstatus vid medvetslöshet

Anamnes

 • Vittnesmål som kan beskriva hur länge patienten varit medvetslös
 • Fanns det något avvikande i beteendet innan medvetslösheten - Intox? Encefalit? Infektion? Bröstsmärta?
 • Försök utreda andra sjukdomar, missbruk, aktuella läkemedel etc - Waranbricka? Epilepsiarmband? Diabetiker?
 • Fråga omgivning om hur förloppet varit sedan insjuknandet - Vaknat? Försämring/förbättring?

[Statusfynd och koppling till etiologi

 • Uremi – Urinlukt och grå hud
 • Leverkoma –Spider nevi, palmarerytem, ikterus samt caput medusa
 • CO-intox – Körsbärsröd hud
 • KOL – Tunnformad thorax, ronki´samt eventuellt cigarettgula fingrar
 • Diabeteskoma - Kussmaulandning
 • Traumatisk hjärnblödning/subdural/epiduralblödning – Tecken på trauma mot huvudet]

Klinisk kemi

 • Initiala provtagning:
  • [P-glukos]
  • CRP
  • Blodgas och laktat - Osmolal gap > 25 talar för Intoxikation med etylenglykol/metanol.
  • Elektrolytstatus inklusive S-Urea
 • Vid behov
  • Blod- och koagulationsstatus - PK, APTT, Hb, TPK, LPK
  • Leverstatus
  • Odla från blod, urin, sår
  • Intox-screening

Övrig utredning

Vidare utredning utifrån vanliga orsaker till akut medvetslöshet (HUSK-MIDAS)

Etiologi Utredning i korthet
H [(Herpes)encefalit LP, EEG]
U [Uremi S-Urea]
S [Status epilepticus EEG, status]
K [Wernicke-Korsakoffs syndrom

Anamnes och kliniska fynd]

M [Meningit/Sepsis LP, odling]
I [Intoxikation intox-screening (blod och urin)]
D [Diabetes P-glukos]
A [Andningsinsufficiens Saturation, airway och breathing]
S [Subarachnoidal- eller subduralblödning DT-hjärna]
[ HUSK-MIDAS - Minnesregel för vanliga orsaker till akut medvetslöshet ]

Reaction level scale (RLS-85)

Glasgow coma scale (GCS)

Behandling

Hjärndödsbegreppet

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Akut_medvetsloshet Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1648 SectionId: ChapterGroupId: 300