Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Akut medvetslöshet

Översikt

Vakenhet och medvetande är beroende av ett fungerande samband mellan hjärnstam och storhjärnshemisfärerna. Vid medvetslöshet är antingen båda hemisfärerna och/eller det retikulära systemet i hjärnstammen utslaget. De tre dominerande mekanismerna är: (1) strukturella skador (t.ex. traumatisk eller icke-traumatisk blödning), (2) metabolisk encefalopati (hypoxi, hypoglykemi, endogena och exogena intoxer), samt (3) kramptillstånd (status epilepticus och postiktalt).

Handläggningen av en medvetslös patient varierar beroende på den bakomliggande orsaken. Initialt är den primära uppgiften att förse fortfarande viabla hjärnceller med substrat, dvs syre och glukos. Bedöm medvetandegrad med AVPU (alert-verbal stimuli-pain-unresponsive), RLS 85 eller GCS.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Reaction level scale (RLS-85)

Glasgow coma scale (GCS)

Behandling

Hjärndödsbegreppet

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Akut_medvetsloshet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1648 SectionId: ChapterGroupId: 300