Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Akut medvetslöshet

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Medvetandet och orientering värderas utifrån patientens vakenhet och förmåga att adekvat förstå och interagera med omvärden. Medvetande förutsätter att hjärnans elektriska signalvägar är tillräckligt intakta och att tillräckliga metabola förhållanden föreligger. För medvetandeförlust krävs hjärnstamspåverkan (huvudsakligen formatio reticularis) och/eller påverkan på båda storhjärnshemisfärer. Det vill säga endast påverkan på en storhjärnhemisfär ger inte medvetslöshet. De huvudsakliga mekanismerna till påverkan på dessa delar är strukturella skador (t.ex. blödning), metabolisk påverkan (t.ex. hypoxi, intoxikation, hypoglykemi) och epileptiska anfall. Handläggningen måste anpassas till den bakomliggande orsaken och det är därför kritiskt att tidigt identifiera bakomliggande orsak vid akut medvetslöshet.

Formatio reticularis

Formatio reticularis eller retikulära aktiveringssystemet (RAS) är ett nätverk i hjärnstammen som reglerar vakenhet och sömn. Det är kopplat till diencephalon (thalamus) och cortex och påverkas av input utifrån, t.ex. syn, hörsel osv. Det handlar om nya stimuli, plötsliga stimuli, som aktiverar systemet starkare. För att få en medvetandesänkning behövs det antingen en direkt påverkan på retikulära aktiveringssystemet, och då räcker det med relativt små skador, eller en större skada på storhjärnan. Man ser det som att formatio reticularis är en väckarklocka som håller storhjärnan vaken. Antingen kan väckarklockan vara trasig eller så fungerar väckarklockan men storhjärnan går inte att väcka. Andra funktioner hos formatio reticularis:

  • Kontroll av grundtonus i skelettmuskulaturen
  • Kontroll av kroppsförflyttningsmönster (locomotion control)
  • Kontroll av kroppshållning (posture control)
  • Kontroll av andningen
  • Kontroll av blodcirkulationen
  • Kontroll av ögonrörelser
  • Kontroll av tuggning, sväljning, hostning, nysning, kräkning, tarm-­‐/blåstömning
  • Kontroll/modifikation av smärtförnimmelser

Diagnostik

Reaction level scale (RLS-85)

Glasgow coma scale (GCS)

Behandling

Hjärndödsbegreppet

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Akut_medvetsloshet Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1648 SectionId: ChapterGroupId: 300