Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Akut medvetslöshet

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Reaction level scale (RLS-85)

Svensk variant för att gradera metvetandegrad. RLS-85 tar endast hänsyn till det motoriska svaret på smärta medan det internationella systemet GCS även inkluderar andra faktorer (se → GCS). (Länk: RLS-gradering på youtube)

RLS‐grader

 • Vid medvetande:
  • RLS 1 – Vaken, alert, orienterad x3
  • RLS 2– Slö eller oklar men svarar på tilltal
  • RLS 3 – Mycket slö eller oklar, svarar på kraftig stimulering, lyder uppmaning
 • Ej vid medvetande (Överväg intubering):
  • [RLS 4 – Lokaliserar men avvärjer inte smärta.]
  • [RLS 5 – Undandragande rörelse vid smärta.]
  • RLS 6 – Stereotyp böjrörelse vid smärta.
  • RLS 7 – Stereotyp sträckrörelse vid smärta. Ingen böjning får förekomma.
  • RLS 8 – Ingen smärtreaktion.
Få poäng = bra. Många poäng = dåligt!
Gränsen för medvetslöshet går vid RLS 4

Smärtstimulering

 • Följande tester kräver att hjärnan reagerar på smärtan (central stimuli), observera om patient lokaliserar smärtan genom att t.ex. värja sig med arm eller ben:
  • Tryck med nagel mot den punkt på ögonbrynet där n. supraorbitalis passerar orbitakanten
  • Retromandibulärt på processus styloideus
  • Gnugga knogarna över sternum
 • Vid tryck med penna eller dy.l mot nagelbädd finns reflexvägar som gör att patienten kan reagera på smärta även om stimulit inte registreras av hjärnan, sk. perifer smärtstimuli. Perifer smärtstimuli bör utföras på samtliga fyra extremiteter och endast om patienten inte reagerar på central stimuli.

Glasgow coma scale (GCS)

Behandling

Hjärndödsbegreppet

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Akut_medvetsloshet Filename: Reaction_level_scale__RLS-85_.html ChapterId: 1648 SectionId: ChapterGroupId: 300