Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Synkope

Definitioner

  • Synkope - Övergående och självterminerande medvetandeförlust. Medvetandeförlusten orsakas av en övergående cerebral hypoperfusion → anoxi. Föreligger det andra orsaker till medvetslösheten än cerebral hypoperfusion skall man hellre använda termen övergående medvetandeförlust.
    • Under normala fysiologiska förhållanden går ca. 10-15 % av cardiac output till hjärnan. Man får efter synkope snabb och fullständig återhämtning av minne och medvetande.
    • Det är inte ovanligt med muskelryckningar, även blekhet är vanligt och snarkande andning förekommer. Urin- och faecesavgång samt tungbett kan förekomma.

Neurogen synkope

Ortostatisk synkope

Kardiogen synkope

Steal syndrome

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Synkope Filename: Definitioner.html ChapterId: 1754 SectionId: ChapterGroupId: 300