Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Synkope

Definitioner

Neurogen synkope

Neurogen synkopen beror på en reflexmedierad vasodilatation och/eller bradykardi vilket ger en cerebral hypoperfusion och resulterar i medvetandeförlust. Reaktionen kan vara återkommande, men är inte konstant såsom vid ortostatisk hypotension (se nedan). Dessa patienter insjuknar ofta med typiska förkänningar. Man känner sig lite konstig i huvudet, att det svartnar framför ögonen, att man blir illamående och kallsvettas. Olika typer:

 • Vasovagal synkope
  • [Utlöses av rädsla, smärta eller plötslig uppresning
  • En kombination av vagusaktivering samt kärldilatation
  • Vasovagal synkope på grund av uppresning är inte detsamma som ortostatisk synkope och beror inte på ortostatisk hypotension]
  • Patienten har ofta s.k. presynkopala symptom
  • Är den vanligaste orsaken till synkope i alla åldersgrupper, i synnerhet bland yngre.
 • Situationsutlöst synkope
  • Utlöses av fysiologiska händelser såsom miktion, defekation, hosta, krystning, nysning, skratt efter ansträngning eller födointag mm.
  • Exempel på specifika aktiviteter som kan orsaka situationsutlöst synkope är att spela blåsinstrument eller utöva tyngdlyftning.
 • Sinus caroticus syndrom
  • Beror på överkänslighet i baroreceptorerna i sinus caroticus och utlöses typiskt av huvudrörelser eller tryck mot halsen.
  • Om man är väldigt känslig kan man svimma av att vrida på huvudet eller när man sätter på sig en slips.
  • Vanligare bland äldre
 • Glossofaryngeusneuralgi
  • Ensidig smärta i tunga och svalg. Periodvis återkommande smärtattacker som i många fall beror påtryck mot n. glossofaryngeus. Tillståndet kan utlösa reflektorisk vasodilatation och bradykardi, vilket resulterar i synkope.

Symptom vid neurogen synkope

 • Utlösande händelse eller situation
 • Presynkopala symptom är mycket vanliga - Yrsel, svettning, illamående, blekhet, blixtrande eller svartnande för ögonen (obskurationsfenomenet)
 • Ses ytterst sällan i liggande
 • Smärta från nacke och skuldra förekommer
 • Efter uppvaknande omedelbart orienterad, men ofta illamående, kräkning, blekhet och köldkänsla
 • Urinavgång kan förekomma vid välfylld blåsa

Ortostatisk synkope

Kardiogen synkope

Steal syndrome

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Synkope Filename: Neurogen_synkope.html ChapterId: 1754 SectionId: ChapterGroupId: 300