Akutmedicin > Synkope och akut medvetslöshet

Synkope

Definitioner

Neurogen synkope

Ortostatisk synkope

Ortostatisk synkope beror på att kroppens mekanismer för blodtrycksreglering är satta ur spel. Vid uppresning leder det till att den cerebrala perfusionen påverkas. Mekanismen, ortostatisk hypotension, är betydligt mer reproducerbar än reaktionen vid neurogen synkope. I denna grupp ses därför betydligt oftare återkommande synkope, samt i allmänhet även symtom på blodtrycksfall, såsom yrsel och "svimningskänsla", vid uppresning. Ortostatisk hypotension definieras som: blodtrycksfall i upprätt läge med > 20 mmHg systoliskt, > 10 mmHg diastoliskt eller fall till < 90 mmHg. Orsakerna inkluderar:

 • Sviktande funktion i det autonoma nervsystemet
  • Primär autonom dysfunktion på grund av Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar.
  • Sekundär autonom dysfunktion på grund av exempelvis diabetes, amyloidos, uremi eller ryggmärgsskada.
 • Läkemedel och droger
  • Exempelvis alkohol, antihypertensiva, diuretika, neuroleptika, antidepressiva.
 • Hypovolemi
  • På grund av blödning, vätskeförlust mm.

På grund av associationen med andra sjukdomar ses ortostatisk synkope framför allt hos äldre patienter. Ortostatisk hypotension beskrivs som en oberoende riskfaktor för framtida skador eller sjukdom, och de bakomliggande sjukdomarna utgör även de en ökad risk.

Symptom vid ortostatisk synkope

 • Kommer aldrig i liggande, kommer oftast efter uppresning
 • Yrsel följt av synkope
 • Ortostatisk hypotension påvisbar
 • Ofta tecken på autonom dysfunktion eller bakomliggande sjukdom som Parkinson eller polyneuropati.

Kardiogen synkope

Steal syndrome

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Synkope_och_akut_medvetsloshet/Synkope Filename: Ortostatisk_synkope.html ChapterId: 1754 SectionId: ChapterGroupId: 300