Akutmedicin > Venös tromboembolism

Djup ventrombos (DVT)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Wells score

Sannolikhet beräknas med poäng. Poängen används vid låg sannolikhet för DVT tillsammans med d-dimer för att utesluta behandlingskrävande DVT:
 • Malignitet under senaste 6 mån eller under palliation
1 p
 • Paralys/pares/gipsbehandling av ben
1 p
1 p
 • Ömhet/smärta längs djupa vener
1 p
 • Helbenssvullnad
1 p
 • Vadsvullnad > 3 cm jämfört med andra benet
1 p
1 p
1 p
 • Tidigare objektivt påvisad DVT
1 p
 • Alternativ diagnos minst lika sannolik
-2 p

Om < 2 poäng: låg sannolikhet. Ta D-dimer, om negativt så är DVT uteslutet.

Om ≥ 2 poäng: hög sannolikhet. Gå vidare med ultraljud.

Laboratorieprover

 • Blodstatus
 • PK och APTT
 • Elstatus

D-dimer

[En nedbrytningsprodukt som bildas vid nedbrytning av fibrin. Har en halveringstid på 4-6 timmar och normaliseras ofta inom ett par veckor efter en DVT. Höga d-dimer värden kan ses vid ett stort antal tillstånd och är inte specifikt för VTE. Hos äldre är D-dimer nivåerna ofta förhöjda på grund av ökad nedbrytning av fibrin vid stigande ålder.

 • 90% sensitivitet, dvs 90% av alla patienter med DVT har förhöjd D-dimer.
 • Ca 35% specificitet, dvs bara 35% av de patienter som inte har DVT uppvisar ett normalt D-dimer värde.]
 • Negativ/normal D-dimer (<0,25 mg/L) i kombination med låg klinisk sannolik innebär en låg sannolikhet för DVT.
D-dimer bidrar till att utesluta, men inte bekräfta DVT

Åldersstratifierad D-dimer

 • Ny metod för att mäta D-dimer sedan 2017 där man ändrat enhet från mg/L till mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Units)
 • Cut-offen ändras från < 0,25 mg/L till 0,50 mg/L FEU + 0,01 mg/L FEU för varje år över 50 (upp till 98 år)
  • Detta innebär att t.ex en person på 68 år har en cut-off gräns på 0,68 mg/L FEU och en person på 89 år har en cut-off gräns på 0,89 mg/L FEU
 • Med de nya cut-off gränserna får vi färre falskt positiva resultat[1]

Vidare utredning

 • Ultraljud med doppler - Vid konstaterad DVT. Ta reda på blödningsrisk. Uteslut njurinsufficiens. Då DVT är vanligt förekommande vid cancer är det viktigt att ta en utförlig anamnes samt noggrann statusundersökning.
 • Flebografi - Välanvänd metod och Gold standard. Nackdelen är att den är invasiv och smärtsam.
 • Ev. DT-thorax eller buk vid misstanke om proximal DVT i arm eller ben
 • Eventuell trombosutredning (Se →Trombosutredning)

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Venos_tromboembolism/Djup_ventrombos__DVT_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1697 SectionId: ChapterGroupId: 337