Akutmedicin > Venös tromboembolism

Lungemboli (LE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Död - Vid massiv LE är mortaliteten upp emot 50%.
  • Nedsatt lungfunktion
  • Blödningar - Drabbar ca 10% inom de första året
  • Recidiv - Ca 5%

sPESI - Simplified pulmonary embolism severity index

Används för bedömning av mortalitet inom 30 dygn

Variabel Poäng
Ålder > 80 år 1
Cancer anamnes 1
KOL eller hjärtsvikt 1
Takykardi (HF > 110/min) 1
Blodtryck < 100 mmHg 1
Saturation < 90% 1
  • 0 poäng = LÅG RISK = 1,1% mortalitetsrisk inom 30 dygn
  • ≥ 1 poäng = HÖG RISK = 8,9% mortalitetsrisk inom 30 dygn

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Venos_tromboembolism/Lungemboli__LE_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1679 SectionId: ChapterGroupId: 337