Akutmedicin > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

Etiologi

Anamnes

Status

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Undersökningstekniker vid yrsel

Nystagmus

 • [Nystagmus innebär ofrivilliga ögonrörelser där rörelsen har en snabb riktning och en långsammare rörelse tillbaka. När man talar om nystagmusriktning så är det den snabba riktningen man syftar på.]
 • Alexanders lag – nystagmus förvärras alltid när patienten tittar i nystagmusens riktning och minskar/försvinner när blickriktningen är åt det motsatta hållet.
 • Nystagmus förekommer vid både central och perifer yrsel (vanligast). Egenskaper hos nystagmusen kan ge ledtråd om genes.
  • BPPV – nystagmus provoceras fram av lägesförändringar.
  • Annan perifer yrsel – nystagmusens riktning utgår från den skadade sidan. Följande talar för perifer genes:
   • Förstärkt nystagmus i Frenzelglasögon (p.g.a att det ej är möjligt att fixera blicken).
   • Förstärkt nystagmus vid täckning av ett öga eller vid intermittent belysning av ett öga.
  • Central yrsel – nystagmusens riktning är mot den skadade sidan.
   • Spontan nystagmus som är rent vertikal eller torsionell.
   • Riktningsväxlande nystagmus – nystagmusens riktning ändras beroende på blickriktning. Hög specificitet!
 • Gradering av nystagmus:
  • Grad I – den snabba fasen slår i blickrikningen.
  • Grad II – nystagmusen slår till höger eller till vänster vid blickriktningen rakt fram
  • Grad III – den snabba fasens riktning är motsatt blickriktningen.
Nystagmus vid yrsel talar oftast för en vestibulär genes, dock viktigt att alltid utesluta en eventuell central yrsel (främst cerebellär och/eller hjärnstamsskada).
Riktningsväxlande nystagmus talar starkt för stroke! (se HINTS)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Nystagmus.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 2508