Akutmedicin > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

Etiologi

Anamnes

Status

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Yrselpatienter är vanligt förekommande på akuten (10 % av alla akutbesök) och handläggningen kan variera från urakut handläggning (ex. stroke) till lugnande besked och beror på bakomliggande orsak.

Indikation för inläggning

  • Misstanke om central yrsel.
  • Kraftig yrsel som medför att patient ej klarar sig själv.

Förslag på handläggning utifrån etiologi

Undersökningstekniker vid yrsel

Nystagmus

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Vidare_handlaggning_pa_akuten.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 2508