Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Hyperosmolärt syndrom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Klinisk kemi

  • P-glukos – viktigt att följa med täta kontroller
  • blodstatus
  • elektrolytstatus – följ patientens elektrolyter med täta kontroller
  • CRP
  • leverstatus
  • S-osmolalitet
  • fosfat och magnesium
  • utökad blodgas

Vidare kan även andra utredningar kan ofta bli aktuella för att utesluta andra samtidiga sjukdomstillstånd.

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Hyperosmolart_syndrom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 871 SectionId: ChapterGroupId: 340