Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Hyperosmolärt syndrom

Översikt

Hyperosmolärt syndrom är ett livshotande tillstånd som uppkommer till följd av hyperglykemi som resulterar i en osmotisk diures. Hyperosmolariteten är en följd av att vätskeförlusten är mycket större än natriumförlusten. Tillståndet drabbar oftast äldre patienter med typ 2-diabetes och samtidig dehydrering. Typiska symtom utgörs bl.a. av svaghet, polyuri, intorkning och i vissa fall koma. Behandlingen liknar den vid ketoacidos. Vätska först upp patienten långsamt. Ordinera sedan insulin. Satsa på att sänka P-glukosnivåerna i lagom takt för att undvika att patienten drabbas av hjärnödem.

Definitioner

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Hyperosmolart_syndrom Filename: Oversikt.html ChapterId: 871 SectionId: ChapterGroupId: 340