Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • [[Vätska (akut) – patienten har ofta en vätskebrist på 3–6 liter p.g.a. osmotisk diures:
  1. Initialt ges NaCl 0,9% – 1 l/tim. Följ blodtryck och kontakta IVA vid behov!
  2. Ringeracetat – 0,5 l/tim.
  3. När patienten har börjat kissa sänker man vätsketakten.]
 • [Insulin – på grund av att tillståndet skapat katabolism med glykogenolys, glukoneogenes och lipolys:
  • [Man satsar ofta på ett ungefärligt glukosfall på –4 mmol/l/tim.]
  • Dosering ca 0,1 E/kg/tim.]]
 • [Vid kalium < 5,2 mmol → tillför kaliumsubstitution. Vid ketoacidos föreligger alltid en relativ kaliumbrist!
  • Förhöjt S-kalium beror på att intracellulärt kalium byts mot överskott av extracellulära H+-joner. Kalium filtreras sedan i njurarna via osmotisk diures vilket leder till kaliumförluster (trots högt S-kalium). När acidosen korrigeras demaskeras hypokalemin – utan substitionsbehandling kan då livshotande hypokalemi uppstå:
   • Man försöker hålla en kaliumkoncentration på 4–5 mmol/l.]
 • Acidosbehandling med buffertlösning (Tribonat) 100 ml – ofta ej nödvändigt[1][2]:
  • om pH < 6,9
  • hälften under 30 min, resten långsamt
  • risk för hypokalemi pga pH-höjning – stiger pH 0,1 så sjunker kalium med 0,6 mmol/l!
  • viss risk för hypoglykemi – tribonat ger en ökad insulininsöndring.
Vätska ska ges utan fördröjning!

Vidare provtagning

 • P-glukos: varje timme
 • kalium: varje–varannan timme
 • blodgas: varannan timme
 • natrium, kreatinin: var fjärde timme.

Vid två av följande tre kriterier uppfyllda kan ketoacidosen anses vara hävd:

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Behandling.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340