Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Kräver snabb handläggning enligt ABCDE
 • [Blodgas – venös eller arteriell:
  • Typiskt ses metabol acidos, förhöjt laktat, förhöjt kalium samt förhöjt glukos.
  • Trots högt kalium så föreligger alltid en relativ kaliumbrist!]
 • Blod- och elektrolytstatus.
 • B-ketoner (patientnära mätare) – känsligare än P-glukos + U-ketoner.
 • P-glukos – ketoacidos kan föreligga även om P-glukos är < 14 mmol/l.
 • U-sticka – U-ketoner kan vara falskt negativt.
 • EKG – uppmärksamma förändringar som talar för tyst ischemi (dvs ST-sänkning utan samtidig angina) och/eller kaliumförändringar. Förändringar som talar för allvarlig hypokalemi är minskad amplitud, breddökade T-vågor, prominenta U-vågor och ST-sänkningar. Viktigt att uppmärksamma eftersom hypokalemi ökar risken för allvarliga takyarytmier.
 • Utred utlösande orsak.
Kräver snabb handläggning – Använd ABCDE!
Ketoacidos föreligger vid P-glukos > 14 mmol/L, pH < 7,3 samt ketonemi.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340